Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT (Cup Ice Cream)

10.000

Nhằm khắc phục những khó khăn của quy trình sản xuất kem truyền thống, Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT (Cup Ice Cream) hoàn toàn tự động dành cho sản phẩm kem ly, kem cốc và kem ốc quế tiệt trùng UHT đã ra đời.

Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT (Cup Ice Cream)

10.000

  • Holine : 0907.66.62.63
  • E-Mail : congnghemaythienphu.jsc@gmail.com
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon