Máy Chiết Rót Dung Dịch Tự Động 4 Vòi

180.000.000

Máy Chiết Rót Dung Dịch Tự Động 4 Vòi sử dụng PLC điều khiển, làm cho các thiết bị đáng tin cậy hơn, chương trình phần mềm thông minh, không có chai không điền.

  • Holine : 1900.633.539
  • E-Mail : congnghemaythienphu.jsc@gmail.com
.
.
.